O nas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Małgorzata Mrozik

Psychoterapeutka i socjoterapeutka (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej), socjolożka i pedagożka; absolwentka Szkoły Liderów prof. Pełczyńskiego oraz  studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie projektami UE, Trener  biznesu oraz Psychogeriatria z neurorehabilitacją (PUM). Wieloletnia koordynatorka projektów POKL EFS, skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia i/lub osób z niepełnosprawnościami. Trenerka antydyskryminacyjna działający w organizacjach pozarządowych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czynnie zaangażowana we wsparcie osób doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szkolenia dla wolontariuszy i działaczy społecznych.

Doświadczona trenerka z zakresu rozwoju osobistego: komunikacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, kreatywnego myślenia, budowania poczucia własnej wartości, asertywności, radzenia sobie ze stresem i in., współpracująca głównie z organizacjami pozarządowymi (treningi, szkolenia, zarządzanie projektami UE).

Prowadzi prywatną psychoterapię dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty i szkolenia.

Karolina Delmaczyńska

Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni. Dyrektor zarządzająca. Specjalistka ds. ISO.