Psychoterapia

Psychoterapia – młodzież i dorośli

Konsultacje do psychoterapii

Wstępne spotkania z psychoterapeutą w celu zdiagnozowania problemu i dopasowania pomocy terapeutycznej, w tym także ewentualnej długości trwania terapii.

Psychoterapia indywidualna

Jest systematyczną formą pracy psychoterapeutycznej – sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Taka regularność pozwala na dokonywanie analizy i rozumienia swoich uczuć, myśli i postaw oraz wprowadzania zmian ułatwiających funkcjonowanie i przeżywanie.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej (dla osób indywidualnych, rodziców nastolatków, osób starszych i in.). Polega na kontakcie terapeutycznym, koncentrującym się na określonym bieżącym problemie wywołującym kryzys. Wspólnie – terapeuta i pacjent – pracują nad znalezieniem, chociażby doraźnego rozwiązania danej sytuacji. Dzięki temu możliwa jest redukcja stresu u pacjenta i przywrócenie równowagi psychicznej.

W odróżnieniu od psychoterapii ta forma pomocy nie ma na celu leczenia przyczyn problemów, lecz doraźną pomoc w przeżywanych trudnościach.

Szczegóły na stronie Gabinetu: http://terapia-mrozik.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.